SISTEMES D’EMMOTLLATGE

EMMOTLLATGE EN TERRA

MANUAL O CONVENCIONAL

Sistema que reprodueix l’emmotllatge històricament tradicional, utilitzant motlles simples de fusta, metàl·lics, models de porexpan i de cera.

SHELL MOULDING O ESCORÇA

Sistema d’emmotllatge en caixa calenta amb el qual s’aconsegueix adormir una mescla d’arena + resina amb la calor actuant com a catalitzador, ja que s’obté una pell o escorça amb la forma de la peça que hi ha al motlle, amb una alta velocitat de cadència en els cicles de treball i una bona qualitat a les superfícies de les peces.

MOTA O GAVETA EN EMMOTLLATGE QUÍMIC

Sistema d’emmotllatge en caixa freda on es concentra la mescla d’arena + resina + catalitzador a la caixa/mota/gaveta; el procés d’adormiment es basa en l’actuació del catalitzador a temperatura ambient sobre la mescla. S’aconsegueix una velocitat de treball mitjana-alta d’acord amb els estàndards de fabricació. Podem utilitzar models amb peces de diferents dificultats.

SISTEMES D’EMMOTLLATGE

EMMOTLLATGE EN CONQUILLA PER GRAVETAT

EMMOTLLATGE EN MÀQUINA HIDRÀULICA

Emmotllatge mecànic en màquines hidràuliques preparades per fer els processos de foneria de conquilles o motlles metàl·lics permanents ideades per millorar les velocitats de fabricació, la qualitat de les produccions i la millora dels temps i, per tant, dels preus.

EMMOTLLATGE MANUAL

Conquilles o motlles metàl·lics permanents que ens permeten de fer reproduccions de peces amb toleràncies ajustades i amb una durabilitat de motlle molt alta. En aquest procés, com diu el seu nom, s’utilitzen mitjans manuals i poc mecanitzats.