ORIGEN I OBJECTIUS

L’empresa que avui dia és Tech-Nofer inicia la seva activitat l’any 1958 amb la posada en marxa d’un petit taller artesà de foneria situat a l’indret que actualment és el centre neuràlgic de la nostra ciutat: Badalona. L’evolució de les infraestructures industrials a tots els sectors passen per millorar sistemes, processos i mètodes. D’aquesta manera comencem l’ampliació de les nostres instal·lacions, primer al polígon industrial Can Ribó de Badalona i després al polígon de nova construcció Les Guixeres, amb la qual cosa encetem un projecte empresarial nou.

A través de tots aquests canvis d’instal·lacions i maquinària, s’introdueixen conceptes de capacitat, volum de fabricació i eficiència per estar al dia amb els nous temps.

L’àmbit d’actuació en aquests més de 55 anys passa de ser el d’una petita empresa local a l’activitat a tot el territori espanyol, europeu i també al nord d’Àfrica.

La nostra política comercial es basa a prestar servei als nostres clients en un format “de vestit a mida” segons les seves necessitats i exigències en el marc d’allò que podem anomenar la subcontractació industrial.